Privacy verklaring

SUZA training en coaching (www.suzatrainingencoaching.nl & www.topsportcoach.eu ), gevestigd aan de Eksterlaan 10, 5595BC in Leende, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Als bedrijf verzamelen wij verschillende soorten gegevens:
– Persoonlijke en bedrijfsgegevens
– Informatie over het gebruik van onze website en diensten

Persoonlijke informatie

SUZA training en coaching richt zich op het geven van trainingen en het coachen van individuele personen en/of groepen. Om een offerte op te stellen, een opdracht uit te kunnen voeren of een coaching-traject te kunnen starten hebben wij een aantal gegevens nodig. Wij zijn onder andere verplicht om deze gegevens te verzamelen vanuit de eisen die de belastingdienst hieraan stelt, tevens uit praktisch oogpunt: i.v.m. het sturen van een factuur waarvoor we adresgegevens hebben opgeslagen.

De volgende gegevens worden verzameld voor facturatie, belastingplicht en om contact te kunnen onderhouden met cliënten:
– Voor- en achternaam
– (zakelijk) telefoonnummer
– email-adres
– (zakelijke) adresgegevens
– Bankgegevens en BTW nummer

Bijzondere persoonsgegevens, welke worden verzameld voor coaching doeleinden en welke benodigd zijn om een begeleidingstraject in te kunnen zetten, worden alleen verzameld op papier via een persoonlijkheidstest en/of inschrijfformulier. Deze formulieren worden bewaard in een afgesloten ruimte waar derden geen toegang toe hebben. Er worden van deze formulieren geen kopieën gemaakt en de formulieren worden door geen andere personen ingezien dan de coach zelf, tenzij op nadrukkelijk verzoek van de cliënt. Uit de persoonlijkheidstest kunnen verschillende persoonlijke gegevens worden herleid, wanneer dit van toepassing is voor het coachen van de cliënt. Dit verschilt per cliënt, maar de gegevens kunnen onder andere bestaan uit:
– geboortedatum
– geaardheid (wanneer van toepassing)
– relatiestatus (wanneer van toepassing)
– geloofsovertuiging (wanneer van toepassing)
– afkomst (wanneer van toepassing)

Gegevens die worden verstrekt tijdens of voorafgaand aan een traject worden nooit met derden gedeeld, tenzij de cliënt hier nadrukkelijk zelf om vraagt of toestemming voor geeft.

De eerdergenoemde gegevens worden opgeslagen zolang dit bedrijfsmatig nodig is, bijvoorbeeld om te kunnen voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt voor het inzien van administratiegegevens ter controle.

De persoonlijkheidstesten die worden afgenomen bij de start van een coaching traject worden standaard 5 jaar bewaard, aangezien deze gegevens van belang kunnen zijn voor een mogelijk vervolgtraject. Hiervoor wordt nadrukkelijk toestemming gevraagd aan de cliënt. Gegevens kunnen ten alle tijden worden ingezien, op verzoek worden gewijzigd of worden verwijderd.

Verwerkers van gegevens

Administratie
Onze boekhouding en financiële administratie wordt verzorgd door een accountantskantoor. Dit bedrijf voldoet aan alle eisen die de wetgeving hieraan stelt. Daarnaast hebben wij een verwerkersovereenkomst met deze partij afgesloten, waardoor zij gemachtigd worden namens ons deze gegevens te beheren en op te slaan. Deze partij mag onze gegevens niet delen met derden, tenzij zij hiertoe wettelijk verplicht worden.

Marketing en communicatie
Wij gebruiken partijen voor marketing en communicatie, om onze website te laten beheren en om e-mailnieuwsbrieven te versturen. Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten wanneer dit nodig is. Deze partijen mogen onze gegevens niet delen met derden, tenzij zij hiertoe wettelijk verplicht worden.

Documenten
Onze digitale documenten worden opgeslagen op een externe harde schijf. Deze is geplaatst in een ruimte waar derden geen toegang toe hebben en is beveiligd met een wachtwoord waar alleen de coach toegang toe heeft.

Contactformulier
Wanneer je het contactformulier op de website gebruikt vragen wij je alleen de noodzakelijke gegevens achter te laten, die we nodig hebben om contact met je op te nemen. Onze website is beveiligd (SSL) waardoor deze gegevens versleuteld worden verzonden. De gegevens die je invoert in het formulier worden naar ons verzonden via e-mail en worden niet opgeslagen op andere servers.

Het gebruik van onze website

Om onze website te kunnen meten en te blijven optimaliseren voor een zo goed mogelijke gebruikerservaring, maken we gebruik van functionele en analytische cookies.

Google Analytics
Google Analytics wordt door ons gebruikt om bezoekers op onze website te kunnen meten. Zo kunnen we zien welke pagina’s het meeste worden bezocht of het beste worden gelezen. Ook kunnen we meten welke acties er worden genomen op onze website, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een offerte of het invullen van een formulier.

Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Google mag deze gegevens niet zomaar delen met anderen, tenzij zij daar wettelijk toe worden verplicht of omdat zij met andere partijen werken die deze gegevens namens hen verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.

Wij hebben maatregelen genomen om te zorgen dat Google de gegevens van onze websites anoniem verwerkt:
– We hebben Google niet toegestaan gegevens te delen met derden.
– We hebben Google niet toegestaan de gegevens te gebruiken voor andere Google diensten of voor analyse.
– Bij het verzamelen van deze gegevens wordt uw IP-adres nadrukkelijk niet verzameld. De gegevens over het gebruik van deze website zijn dus niet te herleiden naar u als persoon.

E-mail nieuwsbrieven
Wellicht ontvang je onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven verzenden wij gemiddeld eens per maand. Tijdens het inschrijven voor deze nieuwsbrief vragen we je altijd nadrukkelijk om toestemming. Mocht je je op enig moment weer willen uitschrijven, dan kan dit zonder problemen en is dit direct effectief. Gebruik hiervoor de uitschrijflink onderaan de email. We zullen je nooit zonder toestemming e-mailen en zullen deze gegevens ook nooit verstrekken aan derden.
We werken samen met een partij die namens ons de nieuwsbrieven verstuurt. Met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze partij mag onze gegevens niet delen met derden, tenzij zij hiertoe wettelijk verplicht worden.

Recht op inzage en verwijdering

Als gebruiker van onze diensten en deze website heb je recht op het inzien van de gegevens die wij over je verzamelen. Je kunt ten alle tijden een verzoek doen om deze gegevens in te zien, aan te laten passen en te laten verwijderen, neem hiervoor contact met ons op via onderstaande gegevens.
Cookies kun je zelf verwijderen, raadpleeg hiervoor de help functie in je browser.

Contactgegevens

SUZA training en coaching
Eksterlaan 10, 5595 BC Leende (NL)
(+31) 40 206 41 44
info@suzatrainingencoaching.nl
KvK-registratie Oost-Brabant: 17212481
BTW-identificatienummer: NL001887069B85

We hebben het recht deze privacyverklaring op enig moment aan te passen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de website.

© 2007-2023 Topsportcoach.eu

Mentale training, Wingwave, EMDR, Ervaringsleer, Zelfbewustzijn, Zelfbewustwording, Zelfvertrouwen, Gezondheid, Focus, Meditatie, Communicatie, Slaapproblemen, Faalangst, Nervositeit, Mindfullness, Oudzeer, Stress, Persoonlijkheidstraining, Training, Coaching, Retraite, Burnout, Angst, Depressie, Ongelukkig, Relatieproblemen, Relatie, Rust, Worklifebalance, Levensvreugde, Kracht, Vertrouwen, Professioneel, Liefde, Integriteit.